STEM-II - Wetenschap en techniek

STEM-II, Wetenschap en Techniek, Onderzoeksvaardigheden vergroten van groepen 1 t/m 8 én docenten

Voor het STEM-II-project heeft CNME De Rollen een doorlopende leerlijn ontwikkeld. In nauw overleg met de STEM-coördinator en het schoolteam wordt het programma samengesteld.
In onderzoekshoeken en -lessen vergroten de kinderen hun onderzoekscompetenties.
De leerkracht heeft een actieve rol en oefent de specifieke didaktische vaardigheden. Gaandeweg wordt zijn actieve aandeel steeds groter. 

Dat deze aanpak succesvol is, blijkt uit de goede evaluaties en enthousiaste reacties, zowel van leerkrachten als leerlingen.

De lessen worden gegeven volgens de didactiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Leerlingen worden gestimuleerd om actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen.

Het accent ligt dus op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.

De didactiek van onderzoekend en ontwerpend blijkt zeer waardevol te zijn. De actieve inbreng van de kinderen, die werken aan hun eigen onderzoeksvraag, verhoogt de motivatie en het enthousiasme om te willen leren.

Deze specifieke aanpak kun je integreren in je eigen curriculum: we laten je zien hoe je de STEM-werkwijze integreert in je bestaande lessen Wereldoriëntatie, rekenen en wiskunde.

Onze STEM-medewerkers zetten diverse instrumenten in om de deskundigheid van jou als leerkracht te vergroten. Hiermee verkrijg je - stapsgewijs - kennis, inzicht en zelfvertrouwen om deze aanpak zelf toe te passen. De begeleiding hierin gebeurt fasegewijs en altijd in onderlinge afstemming.

STEM-II-lessen worden in een cyclus van 6 activiteiten aangeboden binnen het Limburgse project STEM (Science, Technology, Engineering en Math). Aan het begin van het schooljaar maken we samen met de leerkrachten het programma op. Halverwege en aan het eind van het schooljaar vindt een evaluatie plaats tussen de techniekcoördinator met de coördinator van het CNME.

Voor meer informatie bel 06 - 51851397 of mail jacqueline.tilman@derollen.nl.

Bekijk hier de stappen van onderzoeksleren

Referentie van een van onze scholen (jpg-bestand)

 

Onze speciale werkwijze bij
STEM

  • Bewust gebruik van eenvoudige materialen
  • Actieve betrokkenheid van de leerkracht is vereiste, houding leerkracht is bepalend: observerend, stimulerend, aanzetten tot verder onderzoek d.m.v. vragen of aanreiken materiaal
  • Kinderen zijn actief, leerkracht houdt zich op de achtergrond
  • Doorlopende leerlijn op 4 onderzoeksniveaus, opklimmend van onderbouw middenbouw  bovenbouw volgens 7 stappen van didaktiek Onderzoekend leren. Deze worden bewust steeds uitvoeriger doorlopen
  • Inhoud is minder belangrijk dan onderzoek. Een lastig punt voor leerkrachten
  • Vraaggericht versus aanbodgericht: aansluiten bij thema's en methode van school, aansluiten bij werkwijze van school. Een voorbeeld hiervan is een vraag vanuit een school die langer met het onderzoek bezig wilde zijn in de klas dan de les van 60 minuten van ons. Deze vraag heeft geleid tot het ontwikkelen van onderzoekshoeken, die blijven 2 à 3 weken in de klas.

 

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2017 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap