Wat doen wij

Leren met hoofd, hart en handen!

Het CNME richt zich op onderwijs en educatie, geeft gastlessen, leent leermiddelen uit, leidt excursies en organiseert activiteiten vooral voor jong, maar ook voor minder jong.

Daarbij wordt steeds - waar mogelijk - de link gelegd naar kringlopen en duurzaamheid. En naar wat men zelf kan doen om een duurzame leefhouding te bereiken.

Met de opgedane ervaringen en inzichten kunnen mensen een bijdrage leveren aan een meer duurzame leefomgeving, dàt is waar CNME De Rollen naar streeft.

Deze missie wordt weergegeven in het logo van het CNME.

Om deze missie te verwezenlijken richt het CNME zich op

  • het ondersteunen van scholen in de regio Westelijke Mijnstreek. Er is een breed aanbod van lesprogramma’s voor leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs.
  • het organiseren van gezinsactiviteiten in de natuur waarbij kinderen en hun ouders bewust worden van de mooie landschappen in deze regio.
  • het organiseren van themabijeenkomsten, cursussen en excursies waarbij cultuurhistorische en landschappelijke aspecten worden ervaren en besproken.
  • samen te werken met lokale en regionale instanties en zo het maatschappelijk draagvlak te verbreden voor - en te werken aan - een duurzame samenleving.
  • Download hier onze folder.

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2019 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap