Onze organisatie De medewerkers


Beloningsbeleid
Voor de bezoldigde medewerkers geldt ofwel de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, ofwel de regels van het Burgerlijk Wetboek, (behoudens voor zover daarvan op wettig toelaatbare wijze is afgeweken). 
Vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding en in voorkomende gevallen een onkostenvergoeding.

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2021 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap