Wie zijn wij

Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie De Rollen is een stichting, opgericht op 24 maart 2003 onder de naam CNME Westelijke Mijnstreek. Voorheen was het CNME gevestigd in de voormalige steenfabriek Plinthos, bij het Danikerbos.

Doelstelling
CNME De Rollen wil de inwoners in de regio inspireren om te komen tot een meer duurzame levenshouding. Dat doet het CNME door kinderen en volwassenen de natuur te laten beleven, ontdekken, onderzoeken en ervaren. Kortom, door te leren van de natuur en te leren denken in kringlopen en systemen. 

 

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2019 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap