Grensmaaslessen

Grensmaasles (gratis), voor groepen 6, 7 en 8

Een activiteit over de natuurontwikkeling langs de Grensmaas (Rivierpark Maasvallei) voor groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs.

De activiteit is tweedelig. Deel 1 is een PowerPoint presentatie op school, deel 2 is een veldwerkles in de natuur langs de Maas. Kinderen raken betrokken bij de grote veranderingen die de Maas ondergaat door uitvoering van het Grensmaasplan, ten behoeve van de rivierveiligheid, natuurontwikkeling en de nationale grindbehoefte.

De PowerPoint presentatie duurt één uur. Ongeveer een week later is de veldwerkles van een dagdeel. Ouders zijn nodig voor de begeleiding. Samen met de kinderen observeren ze vogels en grote grazers, zoeken kleine beestjes, verzamelen stenen en speuren naar sporen. Voor de benodigde materialen (zoekkaarten, verrekijkers, loepjes, schepnetten e.d.) en de algehele leiding zorgt het CNME.

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2019 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap