Jong Leren Eten

Subsidie voor PO, BSO, MBO en VO
Sinds donderdag 1 november 2018 kunnen alle po, vo en mbo-scholen en kinderopvang gebruik maken van de nieuwe subsidie Jong Leren Eten.
Met als motto ‘lekker naar buiten!' kunnen scholen een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor moestuinieren, koken, een excursie, leskist of gastles. Per schoollocatie is een maximum bedrag van € 2.000 beschikbaar.

Waarom deze regeling?
Het programma Jong Leren Eten (JLE) wil scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden.

Samenwerking JLE en NME-centra
Met deze subsidie kunnen scholen en bso's terecht bij CNME De Rollen voor informatie en activiteiten over voeding.
Maak dus met je subsidie gebruik maken van onze leskisten Zuivel, Smaaklessen, Fruit, Soep in de klas en Pannenkoeken.

In deze lessen leren kinderen over voeding, gezondheid, voedselproductie, inkopen en voedselbereiding. Ook leren zij over hun eigen eetgedrag en de relatie met gezondheid en duurzaamheid.

Ook kunnen we je begeleiden met het moestuinieren op school en verzorgen we kookworkshops. In het voorjaar verschijnt nieuw lesmateriaal: eieren uitbroeden in de klas. In de herfst kun je eetbare paddestoelen kweken in je klas
Wil je meer weten over dit alles?

De subsidie van JLE kun je ook benutten voor het Vergroenen van het schoolplein. 

Informatie over subsidie Jong Leren Eten (JLE)

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2019 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap