Lesmaterialen » Basisonderwijs

2. Water

Les 3 van lessenserie Wateroverlast (als gevolg van klimaatverandering)

icon reserverenDit lesmateriaal reserveren »
Organisatie : CNME De Rollen
Soort : 4. Leskist
Groep : 7, 8
Kerndoel : 35, 39, 42, 43, 44, 45, 48 meer informatie »
Periode : hele jaar
Locatie : op school
Duur : 75 minuten
Kosten : · Gemeente Sittard-Geleen: € 18,00 (per groep)
· Gemeente Stein: € 18,00 (per groep)
· Gemeente Beek: € 50,00 (per groep)
· Overige gemeenten: € 50,00 (per groep)

Leerdoel

Deze les kan ook als gastles op onze locatie worden aangevraagd. 

Na les 1 uit deze serie is les 3 een logisch en heel goed vervolg. De theorie van les 1 wordt nu visueel gemaakt door het werken met de Klimaattafel.
Door middel van een rollenspel ervaren de kinderen de soms tegenstrijdige belangen van betrokken partijen. 

Informatie over de complete lessenserie.

Inhoud & werkvorm

We hebben te maken met wateroverlast en langdurige perioden van droogte. Hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? Gemeenten en waterschappen kunnen het niet alleen. Inwoners, maar ook scholen, kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door de manier waarop huis en tuin. school en schoolplein worden ingericht.

Maquette woonwijk
Dit lesmateriaal maakt de materie heel visueel en inzichtelijk. De maquette van een woonwijk kan op twee manieren ingericht worden. De manier die wateroverlast veroorzaakt en de manier waarbij aanpassingen/oplossingen zijn aangebracht.
Met deze leskist haal je het mondiale probleem klimaatverandering dichtbij huis, met veel ruimte voor eigen handelingen.

Breed onderwerp
Je kunt dit koppelen aan omgevingsonderwijs, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en burgerschap. De werkvormen kunnen variëren van demonstratie tot onderzoeken. Ook ontwerpend leren kan hieraan gekoppeld worden, waar het gaat om oplossingen bedenken.
Kijk hier voor een korte demo.

Organisatie & uitvoering

Bij de maquette krijg je materialen voor een opdrachtencircuit en suggesties voor OenO.

Opties
Deze leskist past bij de Gastles Wateroverlast en bij de andere lessen uit de serie.

icon reserverenDit lesmateriaal reserveren »

« Terug naar het overzicht van alle lesmaterialen en activiteiten binnen het thema "2. Water".

Les 3 van lessenserie Wateroverlast (als gevolg van klimaatverandering)

Overige activiteiten en materialen binnen dit thema:


Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap