Lesmaterialen

Leerkracht basisonderwijs?

Docenten, pedagogisch medewerkers BSO, maar ook begeleiders van jeugdgroepen als bijv. scouting kunnen gebruik maken van het online reserveringssysteem lesmaterialen. Hiermee krijg je extra informatie over onze lesmaterialen en kun je direct het gewenste lesmateriaal reserveren.

Downloads
Brochure Jaaraanbod PO 2021-2022 versie juni 2021
Tarieven 2021-2022
Regeling voor basisscholen Beek
Voor de basisscholen in Beek heeft gemeente Beek een regeling dat scholen facturen tot een bepaald bedrag per kalenderjaar bij hun gemeente kunnen declareren.
Informatie hierover kan verkregen worden bij gemeente Beek, Rik Heijnen, rik.heijnen@gemeentebeek.nl of bel 046-4389363.

Heeft jouw school nog geen toegang tot het online reserveringssysteem? Vraag snel een eigen account door contact met ons op te nemen.

CNME De Rollen biedt gastlessen, projecten en leskisten aan, voor basis- en voortgezet onderwijs. Kijk voor uitvoerige informatie en reserveren op deze website.

Voor schooljaar 2021-2022 kiezen we ervoor geen papieren brochure te verspreiden. De brochure is enkel als pdf verkrijgbaar. 

Heb je specifieke wensen voor jouw school of groep, neem dan contact met ons op.

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2021 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap