Kerndoelen basisonderwijs

 • Kerndoel 33
  De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.
 • Kerndoel 34
  De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
 • Kerndoel 39
  De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 • Kerndoel 40
  De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
 • Kerndoel 41
  De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
 • Kerndoel 42
  De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
 • Kerndoel 43
  De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
 • Kerndoel 44
  De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
 • Kerndoel 45
  De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
 • Kerndoel 46
  De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon leidt tot natuurverschijnselen, zoals seizoenen en dag-/nachtritme.
 • Kerndoel 48
  Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/ werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.
 • Kerndoel 51
  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
 • Kerndoel 52
  De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
 • Kerndoel 56
  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Algemeen

Het overzicht hiernaast geeft informatie over de betekenis van de kerndoelen m.b.t. onze lesmaterialen en activiteiten.


Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap