Lesmaterialen Voortgezet onderwijs

 

 

  • Veldwerklessen (biologie en aardrijkskunde) langs de beek
  • Klimaatverandering en wateroverlast
  • Energie besparen
  • Zero waste life style; wegwerpplasticvrij leven

 

 

 

Veldwerk biologie en aardrijkskunde langs de Geleenbeek is mogelijk voor brugklasleerlingen  van havo-vwo, mbo en vmbo. 

Over de seizoensgebonden opdrachten en onderzoekplekken wordt vooraf met de docent(en) overlegd.

Tijdens het veldwerk verrichten de leerlingen in kleine groepjes onderzoek naar planten en dieren. Het onderzoeksgebied is divers met biotopen als poel, beek, bos, holle weg en grasland. Dit biedt de leerlingen inzicht in de soortenrijkdom en groeiomstandigheden.

Leerlingen doen onderzoek naar de groeiwijze van planten, struiken, bomen, samenstelling van bloemen, bodem- en waterdiertjes en brengen deze op naam. Ook bestuderen ze de opbouw en kenmerken van het landschap en ze doen een weeronderzoek .

Alle benodigde materialen liggen ter plekke klaar.

Na afloop kunnen de leerlingen in ons leslokaal terecht voor verwerking van de verzamelde gegevens. Ook is het mogelijk om binnen extra opdrachten uit te voeren, zoals onderzoek met de microscoop, determineren, eenvoudige onderzoeksinstrumenten maken.

Verder zijn begeleide excursies natuur en landschap mogelijk, al of niet in combinatie met veldwerk.

Mail voor inlichtingen en overleg over maatwerk: info@derollen.nl

 

 

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap