Nieuwsdetails

Jaarverslag 2013

woensdag 26 februari 2014 door Eduard Habets

"Met trots bied ik u dit jaarverslag aan van het jubilerende CNME Westelijke Mijnstreek", aldus de voorzitter van de stichting CNME, dhr. Eduard Habets.

Hij vervolgt: "Met de verhuizing op 1 januari van dit jaar is een nieuwe naam geïntroduceerd, CNME De Rollen, waarmee wij ons werkterrein niet meer specifiek op de Westelijke Mijnstreek willen richten. Tevens markeert dit een nieuwe werkwijze die zich meer dan voorheen richt op duurzaamheid naast natuur- en milieueducatie.

Het jaar 2013 stond in het teken van het 10-jarig jubileum hetgeen op diverse momenten op aansprekende wijze werd gevierd met onze partners en met de jeugd.
Uit de cijfers in het jaarverslag blijkt dat de interesse voor educatieve activiteiten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid onverminderd groot blijft. Ondanks de afname van het aantal leerlingen op basisscholen is het aantal deelnemers aan onze projecten en lessen vrijwel gelijk gebleven. Opvallend daarentegen is de sterke stijging van het aantal deelnemers uit het voortgezet onderwijs.

Ik dank met name de gemeenten in de regio die ons waardevolle werk ook afgelopen jaar zijn blijven financieren. Verder dank ik de bedrijven, organisaties en personen, en met name de grote groep vrijwilligers, die ons werk mogelijk hebben gemaakt en spreek de hoop uit dat dit jaarverslag u inspireert om ons werk ook in de toekomst te blijven ondersteunen.
Voor het geval dat u nog geen kans hebt gezien om onze nieuwe locatie in het uiterst duurzame gebouw van de Dierenbescherming Limburg in Born te bezoeken nodig ik u van harte uit om ons met een bezoek te vereren."

Eduard Habets
Voorzitter Stichting Centrum voor natuur- en milieueducatie De Rollen

Het jaarverslag 2013 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.

 

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap