Nieuwsdetails

Boomfeestdag Sittard-Geleen: Kiezen voor bomen

donderdag 6 maart 2014 door Elise Eskes

Op woensdag 12 maart vindt de jaarlijkse viering van de Nationale Boomfeestdag plaats. Het thema van dit jaar is “Kiezen voor bomen”. Ca. 270 kinderen van de groepen 7 en 8 van de diverse basisscholen in de gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen zullen dit jaar op de locatie Molenaarstraat te Sittard (Kollenberg), jonge boompjes gaan planten. De activiteiten starten vanaf 09.30 uur en na afloop ontvangen de kinderen een presentje en een flesje appelsap.

Plantgoed
De kinderen planten deze dag ca. 5.350 stuks bosplantsoen. Het plantgoed bestaat o.a. uit esdoorn, haagbeuk, wintereik, hazelaar, lijsterbes, meidoorn. Na af loop van het planten zorgt aannemer Frissen Zohren er voor dat het terrein netjes wordt opgeleverd.

Realisatie project Nieuw Bos
In totaal wordt er ca. 1,2 ha bos aangeplant op diverse percelen die zijn aangekocht in het kader van het project Nieuw Bos. Daar mee komt de doelstelling van dit project, de realisatie van ca. 35 ha nieuw bos en mensgerichte natuur in de gemeente Sittard-Geleen, al weer een stap dichterbij. Tijdens de Boomfeestdag 2012 werd de eerste aanzet voor de start van dit project gegeven. Het project Nieuw Bos, dat uit drie deelgebieden bestaat Absbroekbos, Windraak-Wanenberg en Kollenberg, is één van de landschapsprojecten van het speerpunt Landschap van de Regiovisie Westelijke Mijnstreek. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Limburg.

Drie deelgebieden
In het Abroekbos werkt Landschapspark De Graven, samen met de gemeente Sittard-Geleen en Natuurmonumenten, aan de realisatie van een parkbos, dat voor recreanten en inwoners van de gemeente aantrekkelijker wordt gemaakt. De inrichting van het bos wordt samen met de plannen voor de herinrichting van de Geleenbeek opgepakt.
In de gebieden Windraak-Wanenberg en Kollenberg zal het bestaande bosgebied worden versterkt door nieuwe aanplant aan de randen van bestaand bos. Het landschap wordt hiermee aantrekkelijker voor recreatie, erosie wordt tegengegaan en de ecologische verbinding tussen het dal van de Roode beek en het Maasdal wordt gedeeltelijk gerealiseerd. Natuurmonumenten is eigenaar van de percelen en zal het toekomstige beheer uitvoeren.

Organisatie
De organisatie van de Boomfeestdag is in handen van de gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen, het CNME De Rollen, Natuurmonumenten, Landschapspark De Graven Westelijke Mijnstreek met medewerking van vrijwilligers en Graven Gidsen.

 

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap