Nieuwsdetails

Zwerfafval? Opgeruimd! Sittard-Geleen weer een stukje schoner.

maandag 3 maart 2014 door Marcella van Hoof

Op 28 en 29 maart worden de handen weer uit de mouwen gestoken voor de grote opruimactie van zwerfafval in Sittard-Geleen. Dan trekken scholen, scoutings en wijkbewoners gewapend met grijpertjes en afvalzakken de wijk in om het zwerfafval op te ruimen. Deze actie wordt georganiseerd door CNME De Rollen in samenwerking met de gemeente en er hebben zich al ruim 1200 deelnemers aangemeld.

Zwerfafval: een probleem van ons allemaal!
Uit onderzoek van het NIPO blijkt dat de effecten van zwerfafval-opruimacties duidelijke gedragsveranderingen oplevert. Steeds meer mensen rapen de papiertjes die ze hebben laten vallen op en steeds minder mensen gooien iets op straat. Toch wordt het zwerfafval als een steeds groter probleem ervaren. Het ergert steeds meer mensen als er blikjes, flesjes, papiertjes, kauwgum en sigarettenpeuken rondslingeren in de openbare ruimte en nog erger, als groot afval wordt gedumpt. Prachtige wijken en parken worden door deze troep ontsierd. Bovendien trekt zwerfafval meer afval en ook ongedierte aan. Een leefomgeving die vervuild is, maakt dat mensen zich onprettig en zelfs onveilig gaan voelen. Het lokt ander gedrag uit.

Zwerfafval: een verantwoordelijkheid van ons allemaal!
Het is een taak van de gemeente om de stad schoon, heel en veilig te houden. Maar ook burgers en bedrijven; eigenlijk álle gebruikers van de openbare ruimte hebben daar een rol en verantwoordelijkheid in. We moeten er met elkaar mee bezig blijven; zélf geen afval op straat gooien en ook kinderen leren dat niet te doen. En elkaar hierop durven aanspreken.
Overigens zetten vooral veel kinderen zich in voor deze strijd tegen afval. Onder het motto "jong geleerd is oud gedaan" zullen zij zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een schone leefomgeving. Geen zwerfafval achterlaten is de norm.

In onze campagne Zwerfafval? Opgeruimd! laten we de effecten van een schone omgeving zien. Het is een positieve campagne die mensen aan het denken zet, het sociale aspect belicht, benadrukt dat het best goed gaat, positief gedrag 'beloont' en laat zien dat opruimen de moeite waard is. Samen zorgen we ervoor dat onze stad schoon, heel en veilig is!

samenwerken om het zwerfafval op te ruimen geeft ook plezier!

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap