Nieuwsdetails

Waterproject Ur

woensdag 23 april 2014 door Marcella van Hoof

Op woensdag 23 april gingen leerlingen van gymnasium 3 van het Graaf Huyn College aan de slag met een Waterproject rond de Ur.

Op een stralende lenteochtend gingen vier groepjes leerlingen aan de slag in de omgeving van de kasteelruïne in Oud-Stein. De andere vier groepjes gingen aan de slag bij het Elserveld.

De leerlingen schreven zich van te voren in op vooraf geformuleerde onderzoeksvragen, die heel divers van aard zijn. Zowel de vakken geschiedenis, als aardrijkskunde, biologie, scheikunde, economie en biologie komen aan de orde bij dit project. 

Op beide locaties werden tijdens een waterleerpad verschillende opdrachten uitgevoerd onder begeleiding van vrijwilligers van het IVN Stein, Han Kessels van het Waterschap Roer en Overmaas en leerkrachten. Het CNME zorgde voor tasjes met de benodigde onderzoeksmaterialen.

Voor verder onderzoek hebben de leerlingen afspraken gemaakt met het CNME, IVN, het Waterschap en het Schippersmuseum. Ook zijn bronnen geraadpleegd bij de bibliotheek en internet.

Van dit project maken de leerlingen een uitgebreid verslag.

leerlingen berekenen de capaciteit van het opvangbekken

oriënteren op het stroomgebied van het Julianakanaal en de Maas 

de macrofauna van de Ur onderzoeken

Renee Brouns van IVN Stein vertelt over de geschiedenis van het leefgebied

Han Kessels praat nog met een groepje na over het wateronderzoek van de Ur

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap