Nieuwsdetails

Jaarverslag 2014

dinsdag 24 maart 2015 door Dominique Vissenberg

"Met trots bied ik u dit jaarverslag aan, de eerste onder de nieuwe naam "CNME De Rollen", aldus de voorzitter van stichting CNME, dhr. Eduard Habets.

Met de verhuizing van onze activiteiten in januari 2014 vanuit de voormalige steenfabriek Plinthos in Schinnen naar de duurzame nieuwbouw van het Dierenbeschermingscentrum in Born, hebben wij onze werknaam gewijzigd in CNME De Rollen.

Deze naamswijziging symboliseert tevens onze koerswijziging. Voorheen waren wij voornamelijk gericht op Natuur en Milieueducatie binnen de Westelijke Mijnstreek. Met ons nieuw beleidsplan hebben wij koers gezet naar een centrum van waar uit wij jeugd en jongeren leren over duurzaamheid en om via een onderzoekende houding verantwoord om te gaan met hun omgeving. De samenwerking met Kindante onder de vlag van het project STEM, is hiervan een goed voorbeeld. Ook zult u in dit jaarverslag zien dat wij inmiddels ook buiten de regio actief zijn en er steeds meer vragen komen voor onderwijsondersteuning.

Het jaar 2014 was voor onze organisatie een roerig jaar met een verhuizing en forse personeelswisselingen. Het afgelopen jaar was ondanks de beperkingen en vooral dankzij de tomeloze inzet van onze medewerkers en vrijwilligers een succesvol jaar. Namens het gehele bestuur wil ik hiervoor dank uitspreken.

Een verslag van onze werkzaamheden treft u hierbij aan.

Eduard Habets,
Voorzitter CNME De Rollen

Het jaarverslag 2014 kunt u hier als PDF-bestand downloaden.

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap