Nieuwsdetails

Doneren aan CNME als goed doel

zondag 22 december 2019 door Jacqueline Tilman

Doneren aan CNME De Rollen? Dat kan!

Wil je ons een financiële schenking doen, dan zijn we daar erg blij mee. Als stichting zijn we afhankelijk van subsidies en donaties. Omdat we een ANBI zijn, een goed doel, is je schenking aan CNME De Rollen fiscaal aftrekbaar. Hoeveel belasting je terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria.
Het is uitdrukkelijk geen doel van CNME DE Rollen om winst te maken met de activiteiten die we ontplooien. Baten uit deze activiteiten wenden we aan om het behalen van de doelstellingen te bekostigen.

Wil jij ook doneren dan kan dit via een bericht naar info@derollen.nl en binnenkort ook via IDEAL.

IBAN NL24RABO0130557064 t.n.v. St. Centrum voor NME te Born

https://www.berekenhet.nl/giften/giften-goede-doelen-aftrekbaar.html

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap