Nieuwsdetails

Aanbod voor Kinderopvang en BSO

woensdag 13 januari 2021 door Jacqueline Tilman

Half februari verschijnt onze allereerste brochure speciaal voor de Kinderopvang en de BSO, met een aanbod voor 4 - 12 -jarigen.

In deze brochure presenteert CNME De Rollen een aanbod speciaal voor de Buitenschoolse Opvang. De keuze voor dit specifieke aanbod kwam tot stand in dialoog met medewerkers van de BSO.
In gesprekken hebben we de behoefte gepeild, dat leidde tot een aantal criteria waaraan het aanbod moet voldoen. Enerzijds is er behoefte aan maatwerk, anderzijds vindt men het prettig als er door het CNME ideeën worden aangedragen, waaruit men kan kiezen.
Voor maatwerk, zoals specifieke vragen of het gezamenlijk samenstellen van een jaarprogramma, kun je een afspraak maken met ons.

Uit de behoeftepeiling hebben we onder meer de volgende criteria opgesteld voor activiteiten: recreatief, avontuurlijk (stoer), praktisch, flexibel van tijdsduur (30 - 75 minuten), buitenruimte benutten.
Het uitleenmateriaal moet geschikt zijn voor gebruik door individuele kinderen of groepjes, zelfstandig of met begeleiding door een medewerker van de BSO. 

Meer weten?

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap