Onze organisatie Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Gerdi Breembroek voorzitter / secretaris
  • Math de Loo penningmeester
  • Stuf Kaasenbrood algemeen lid
  • Caroline Habets algemeen lid

Beloningsbeleid
De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en functioneren van het CNME en stelt jaarlijks de begroting, het werkplan en het jaarverslag vast. 

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap