Wat doen wij

Leren met hoofd, hart en handen!

Het CNME richt zich op onderwijs en educatie, geeft gastlessen, leent leermiddelen uit, leidt excursies en organiseert activiteiten vooral voor jong, maar ook voor minder jong.

Daarbij leggen wij de link naar de 17 Werelddoelen, ook genoemd de Global Goals of the Sustainable Development Goals (SDG's) en naar je eigen gedrag: wat kun je zelf doen om een duurzame leefhouding te bereiken?

Met de opgedane ervaringen en inzichten kunnen mensen een bijdrage leveren aan een meer duurzame leefomgeving, dàt is waar CNME De Rollen naar streeft.

CNME en de Global Goals

Om deze missie te verwezenlijken richt het CNME zich op 10 van de 17 Werelddoelen als vertrekpunt. En vandaar uit op

 • het ondersteunen van gemeenten bij het verwezenlijken van hun beleidsdoelen op praktische wijze. 
 • het ondersteunen van het onderwijs met maatwerk en aanbod: lesprogramma’s voor kinderopvang, basisscholen, VMBO, MBO en VO en PABO. 
 • het organiseren van struintochten langs de Maas en langs beken in Limburg, activiteiten waarbij kinderen en begeleiders de natuur kunnen beleven.
 • het ondersteunen van scholen, instellingen, bedrijven en organisaties bij hun wens tot verduurzamen.
 • het verzorgen van workshops voor verenigingen over onderwerpen als: zero waste life style, minder plastic huishouden, duurzaam tuinieren.
 • samen te werken met lokale en regionale instanties en zo het maatschappelijk draagvlak te verbreden voor - en te werken aan - een duurzame samenleving.
 • Download hier onze folder.
 • Download hier ons beleidsplan 2020.
 • Bekijk hier ons Jaarverslag 2020.
 • Bekijk hier de Jaarrekening 2020.
 • Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap