Wie zijn wij

Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie De Rollen is een stichting, opgericht op 24 maart 2003 onder de naam CNME Westelijke Mijnstreek. De eerste 10 jaar was het CNME gevestigd in de voormalige steenfabriek Plinthos, bij het Danikerbos. Sinds 2014 in het gebouw van Dierenbeschermingscentrum Limburg te Born.

Doelstelling
CNME De Rollen wil de inwoners in de regio inspireren om te komen tot een meer duurzame levenshouding. Dat doet het CNME door kinderen en volwassenen de natuur te laten beleven, ontdekken, onderzoeken en ervaren. Door te leren van de natuur en te leren denken in kringlopen en systemen. Deze manier van denken is de basis voor circulair denken en doen. 
Groeien naar een groene economie

Doneren
Wil je ons een financiële schenking doen, dan zijn we daar erg blij mee. Als stichting zijn we afhankelijk van subsidies en donaties. Omdat we een ANBI zijn, een goed doel, is je schenking aan CNME De Rollen fiscaal aftrekbaar. Hoeveel belasting je terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria.
Het is uitdrukkelijk geen doel van CNME DE Rollen om winst te maken met de activiteiten die we ontplooien. Baten uit deze activiteiten wenden we aan om het behalen van de doelstellingen te bekostigen.

Wil jij ook doneren dan kan dit via een bericht naar info@derollen.nl of rechtstreeks via een storting op 
IBAN NL24RABO0130557064 t.n.v. St. Centrum voor NME te Born

https://www.berekenhet.nl/giften/giften-goede-doelen-aftrekbaar.html

Privacyverklaring
Download hier onze privacyverklaring.

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2021 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap