Warme Truiendag / Duurzame Energie

CNME sluit aan bij de landelijke Warme Truiendag met een gastles Duurzame Energie en een ontdekdoos Duurzame Energie, beide voor groepen 7 en 8. De Warmetruiendag is een jaarlijkse campagne rond de klimaatverandering, bedoeld om mensen en organisaties te laten ervaren hoe simpel het is om energie te besparen en hoeveel het oplevert. Neem je energiegebruik eens onder de loep.

Hier is een grote winst voor het klimaat te boeken. Als heel Nederland slechts 1 dag de verwarming een graadje omlaag zet, spaart dat 3,6 miljoen m3 gas uit, zo rekende Milieu Centraal uit: 3,2 miljoen euro en 6,4 miljoen kg CO2.

De Vlaamse overheid organiseerde de eerste Dikketruiendag op 16 februari 2005 omdat toen het Kyotoprotocol in werking trad. Dit protocol moet de uitstoot verminderen van broeikasgassen die leiden tot klimaatverandering. In Nederland heeft de Warmetruiendag zich allengs uitgebreid tot 217.344 deelnemers in 2019.

 

Welkom | Over De Rollen | Activiteiten | Lesmaterialen | Excursies | Nieuws | Contact

©2022 CNME De Rollen | Disclaimer | Sitemap